VIDEO

Text & Musik: The Rival Bid
Kamera & Schnitt: Anna-Lisa Konrad
2020
Text: Peter Panisch / Marian Heuser
Kamera & Schnitt: Anna-Lisa Konrad
Illustration & Animation: Gerda Neumann
2019
Text & Musik: Die Lieferanten
Kamera & Schnitt: Anna-Lisa Konrad
2018